Skip to main content

Regulamin korzystania z usług AppleHome

1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy marką AppleHome z adresem serwisu: Stanisława Herbsta 1 lok. U6, 02-784 Warszawa o numerze NIP: 9462664590, zwany dalej serwisem a zleceniodawcą.

2. Korzystając z usług serwisu AppleHome i odbierając pokwitowanie naprawy/kartę przyjęcia Zleceniodawca akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, co jest zawarte na potwierdzeniu, regulamin dostępny jest pod adresem: https://applehome.pl/wsparcie-techniczne-regulamin

3. AppleHome nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane pozostawione na dysku twardym lub innych nośnikach znajdujących się w sprzęcie przyjętym do naprawy. Każdy sprzęt oddany do naprawy powinien mieć zrobioną kopie zapasową na prywatnym komputerze, serwis AppleHome stara się zawsze zachować dane na życzenie klienta, aczkolwiek zawsze dane powinny być zabezpieczone.

4. Zleceniodawca po zaakceptowaniu kosztorysu wykonania usługi w momencie chęci anulowania zlecenia, serwis AppleHome zastrzega sobie możliwość odmowy.

5. Serwis AppleHome zastrzega sobie prawo zwrotu nie naprawionego sprzętu z objawami innymi niż został przyjęty z uwagi na samo postępujące uszkodzenia wynikające z elektro korozji, zalania, przepięcia, mikropęknięć na płycie głównej i innego rodzaju nieprzewidywalne przypadki.

6. Serwis AppleHome udziela od 6 do 12 miesięcy gwarancji na naprawione i/lub wymienione w trakcie czynności serwisowych części, niektóre elementy takie jak dyski twarde objęte są dłuższą gwarancją w zależności od producenta, gwarancją objęte są tylko i wyłącznie elementy naprawione/ wymienione w procesie naprawy urządzenia.

7. Osoba zlecająca w momencie odbioru sprzętu, oświadcza, że odebrała urządzenie z serwisu z naprawioną usterką która była przedmiotem wykonania usługi. W przypadku konieczności założenia kodu blokady przez serwis w celu wykonania testów, będzie to uniwersalny kod 0000 lub 000000 lub 1234 lub 123456.

8. W przypadku wystąpienia ponownie zgłaszanej usterki lub innej, serwis AppleHome ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dostarczenie urządzenia do serwisu w którym była wykonywana usługa. Ingerencja osób trzecich bez zgody serwisu AppleHome pozbawi gwarancji wydanej przed serwis AppleHome, a dalsze czynności będą obciążone kosztami.

9. Utrata gwarancji następuje w momencie uszkodzenia mechanicznego, uszkodzenia z winy użytkownika, ingerencji osób trzecich / zerwanie plomb gwarancyjnych / stwierdzenia oznak zalania / stwierdzenie upadku / wygięcie urządzenia / ingerencja w oprogramowanie. Serwis AppleHome nie udziela gwarancji na urządzenia które są dostarczone z kodem blokady ekranu z przyczyny braku możliwości wykonania testów przed i po wykonanej naprawie. Urządzenie powinno być dostarczone wyzerowane, z możliwością aktywacji. Testy diagnostyczne urządzenia trwają minimum 24 godziny, w przypadku realizacji zlecenia trybie ekspresowym poniżej 24 godzin, zlecający świadomie rezygnuje z okresu gwarancyjnego na wykonaną usługę. Gwarancja obejmuje wady fabryczne wykryte w trakcie użytkowania, element nie powinien nosić śladów użytkownika które wpływają na zużycie.

10. Uszkodzone elementy które zostały wymienione w procesie naprawy nie są zwracane klientowi / poddawane zostają recyklingowi lub regeneracji.

11. Czas realizacji usługi jest uzależniony od dostępności części serwisowych i typowo nie przekracza 14 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach uzależnionych od dostępności części u producentów i dostawców czas ten może ulec wydłużeniu.

12. Zwrot urządzenia przyjętego do serwisu AppleHome następuje po okazaniu przez Zleceniodawcę oryginału potwierdzenia przyjęcia sprzętu do serwisu lub okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby odbierającej sprzęt.

13. Po upływie 20 dni od dnia poinformowania Zleceniodawcy o zakończonej naprawie, zostanie naliczona opłata magazynowania urządzenia w wysokości 30 zł dziennie, odbiór sprzętu będzie możliwy po uiszczeniu opłaty magazynowania.

14. Reklamacje uwzględniane będą tylko od Poniedziałku do Piątku, czas realizacji reklamacji wynosi maksymalnie do 14 dni,  w momencie kiedy dostawa elementu wymaganego w procesie  powtórnej naprawy wynosi więcej niż 14 dni, zleceniodawcy przysługuje zwrot zapłaconej kwoty za okazaniem dokumentu. Do rozpatrzenia reklamacji wymagane będzie dostarczenie naprawianego lub zakupionego urządzenia do serwisu.

15. Akcesoria dostarczone do serwisu takie jak szkło ochronne / obudowa / torba może zostać naruszona w procesie otwierania urządzenia.

16. W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje kosztorysu lub nie przekaże odpowiedzi na kosztorys, urządzenie zostanie odesłane do Klienta na jego koszt w wysokości 15 zł za pośrednictwem kuriera DPD.

17.  Zleceniodawca akceptuje ryzyko związane z procesem naprawy płyt głównych, istnieje ryzyko iż w trakcie czynności serwisowych elementów lutowanych, może dojść do ich uszkodzenia i w rezultacie okazać się, że urządzenie będzie w innym stanie niż w momencie dostarczenia do serwisu lub nie wykonać skutecznej naprawy, wtedy klient nie opłaca kwoty która została przedstawiona podczas diagnozy. Klient nie jest zobowiązany również do opłacania roboczogodzin za nieskuteczne próby reanimacji płyty głównej.

18. Klient dostarczając urządzenie do serwisu zobowiązany jest dostarczyć wyzerowane urządzenie z dostępem do wszystkich funkcji, w przypadku nieistotnych danych na urządzeniu klient może podać kod blokady ekranu. Urządzenia dostarczone bez dostępu do telefonu nie są objęte gwarancją z powodu braku możliwości wykonania testów przed i po wykonanym zleceniu. W przypadku konieczności

19. Serwis AppleHome wykonując usługę nie gwarantuje wodoodporności urządzenia po wykonaniu powierzonego przez klienta naprawy. Serwis dokłada wszelkich starań aby odwzorować jakość oryginalnego montażu. Sam producent urządzeń Apple również nie udziela gwarancji na usterki powstałe wskutek zalania lub zawilgocenia.

20. Naprawę wysyłkową którą można zlecić przez serwis AppleHome jest wykonywana za pośrednictwem kuriera DPD lub Paczkomatu inPost. Przesyłki są ubezpieczone na standardową kwotę 1000 zł. W przypadku chęci ubezpieczenia sprzętu na większą kwotę będzie naliczona opłata zgodnie z cennikiem DPD lub InPost.

21. W momencie nie zastosowania się zleceniodawcy do  niniejszym Regulaminem mogą zastosowane konsekwencje prawne.

22. Za sprzęt pozostawiony w serwisie na czas naprawy odpowiedzialna jest firma AppleHome, w trakcie czynności serwisowych w niezbędnych przypadkach sprzęt może być wysłany do innego centrum serwisowego, firm trzecich. Klient zawsze odbiera sprzęt w miejscu jego dostarczenia lub metodą wysyłkową.

23. Serwis AppleHome jest niezależnym punktem serwisowym urządzeń marki Apple, niezwiązanym prawnie z marką Apple Inc. Części zamienne użyte w procesie naprawy mogą być zamienne lub części które przeszły etap regeneracji/ odnowy lub pozyskane bezpośrednio od producentów, niezwiązanych z marką Apple. Serwis zastrzega termin słowa „ oryginalna cześć”, że może być to produkt oryginalny który przeszedł etap odnowy.

24. Dane osobowe zarejestrowane w momencie przyjęcia urządzenia do serwisu będą przetwarzane przez serwis zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia naprawy lub ekspertyzy sprzętu. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb serwisu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). Wyraża również zgodę na otrzymanie wiadomości marketingowych.

25. Producentem większości części zamiennych do urządzeń Apple są azjatyckie marki. Chiński rynek nie ma uniwersalnych wymagań dotyczących prawa rękojmi. Usługa wykonane w serwisie AppleHome posiadają tylko okres gwarancyjny, bez możliwości reklamacji z tytułu rękojmi.

26. Serwis Apple w trakcie wykonywania zlecenia nie sprzedaje części zamiennych, cena i proces naprawy przebiega na przerpwadzeneu usługi.

27. Wszelkie zastrzeżenia pracy i procesu naprawy prosimy zgłaszać na adres biuro@applehome.pl w celu stałego podnoszenia jakości usług serwisu.

28. Zleceniodawca podpisując zgłoszenie naprawy / formularz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb serwisu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).